Uw zoekopdracht heeft 230 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nr. 335236, houdende vaststelling van het normbedrag en het bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 26953 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 11 december 2012, nr. 32952, houdende regels over het notarisambt (Regeling op het notarisambt)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 26483 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 september 2012, nr. 336449, tot vaststelling van de kostprijzen van Halt-modules voor de samenstelling van verschillende Halt-afdoeningen (Kostprijsregeling Halt 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27398 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 september 2012, nr. 336447, houdende regels inzake de aanwijzing en de subsidiëring van een rechtspersoon als Halt-bureau (Regeling Halt 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27397 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nummer 335234, houdende de bekendmaking van de gewijzigde inkomensgrenzen en de hoogten van de eigen bijdragen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit toevoeging mediation

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 26949 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nr. 335235. houdende aanpassing van het basisbedrag van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 26952 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Circulaires Download icon PDF (145 kB)

  Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 26957 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de minister van Veiligheid en Justitie van 20 december 2012, nr. 334461, houdende indexering van de griffierechten en aanmaningsbedragen van de Algemene wet bestuursrecht (Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26652 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 28 november 2012, nr. 328402, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26167 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (54 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 december 2012, nr. 333191, houdende de aanwijzing van landelijke eenheden en ondersteunende diensten, de aanwijzing van ambtenaren van politie die deel uitmaken van de leiding van de politie alsmede regels over het beheer van de politie door de korpschef (Regeling beheer politie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26981 Ministerie van Veiligheid en Justitie