Uw zoekopdracht heeft 1002 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Bekendmaking besluiten versterking Drontermeerdijk, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (cluster 26), provincie Flevoland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40409 Flevoland
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39765 Overijssel
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Concept kadernota cultuur 2021-2028 opengesteld voor inspraak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 38082 Groningen
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg M.e.r. beoordelingsbesluit dijkverlegging Maasband

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2019 Staatscourant 2019, 36639 Limburg
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Milieueffectrapport (MER) en vergunningaanvraag RWE verhoging meestook Biomassa in centrale Eemshaven.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 33472 Groningen
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg 2

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 30604 Limburg
 7. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Ontwerp-Wijzigingen van het Natuurbeheerplan versie 2020, Ontwerp-Wijziging Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en Omgevingsverordening Limburg 2014, en Ontwerp-Beleidsnotitie aanpassen Natuurbeheerplan op verzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Staatscourant 2019, 29703 Limburg
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Zeeland - Opheffing gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Staatscourant 2019, 29965 Zeeland
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Openstelling belangstellingsregistratie natuurbeheerder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2019 Staatscourant 2019, 29336 Zeeland
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Staatscourant 2019, 28879 Overijssel