Uw zoekopdracht heeft 207 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd van 31 januari 2019, kenmerk 2019-2237680/IT2014698, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Broxil 125 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie (RVG 02672), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2019 Staatscourant 2019, 6438 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Overig Download icon PDF (56 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2018 Staatscourant 2018, 35478 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Beslissing op bezwaar Dexmedetomidine, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-04-2018 Staatscourant 2018, 19823 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Beslissing op bezwaar Latanoprost Horus, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2018 Staatscourant 2018, 18754 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Beslissing op bezwaar Xalmono, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2018 Staatscourant 2018, 18759 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 6. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2017, kenmerk 1227587-167457-GMT, houdende instelling van het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2017 Staatscourant 2017, 54758 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Beslissing op bezwaar Amfexa, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2017 Staatscourant 2017, 51158 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 8. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport van 8 mei 2017, 1129083-163453-VGP, inzake de inwerkingtreding van richtlijn (EU) 2016/2037 van de Commissie van 21 november 2016 tot wijziging van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de maximaal toelaatbare druk van aerosols en teneinde de etiketteringvoorschriften ervan aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (PbEU 2016, L 314)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2017 Staatscourant 2017, 26735 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 31 augustus 2016, kenmerk 1007173-154226-Z, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen (Stcrt. 2016 nr. 50337 van 27 september 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2016 Staatscourant 2016, 50337 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 31 augustus 2016, kenmerk 1007173-154226-Z, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2016 Staatscourant 2016, 50337 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport