Uw zoekopdracht heeft 579 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2019, 2018-0000180719, tot schorsing van de aanwijzing van SGS Nederland B.V. als EU- en NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake het werkveld machines

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2019 Staatscourant 2019, 20560 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (31 kB)

  Call for proposals Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2019 Staatscourant 2019, 10424 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 3. Overig Download icon PDF (92 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2018, 2018-0000187369, houdende publicatie van het Certificatieschema Arbodiensten dat is vastgesteld door de Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2018 Staatscourant 2018, 68321 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (56 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2018 Staatscourant 2018, 21 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 oktober 2017, 2017-0000163695, tot aanwijzing van N.V. Nederlandse Gasunie als EU- en NL-keuringsdienst van gebruikers inzake het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2017 Staatscourant 2017, 62977 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 oktober 2017, 2017-0000163512, tot aanwijzing van Lloyd's Register Nederland B.V. als certificerende instelling voor certificatie van arbodiensten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2017 Staatscourant 2017, 62983 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 2017, nr. 2017-0000140896, tot het aanwijzen van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten als de instelling, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2017 Staatscourant 2017, 54144 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit tot aanwijzing Lloyd’s Register Nederland B.V. als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur. Belanghebbenden kunnen tot en met 5 mei 2017 bezwaar maken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2017 Staatscourant 2017, 18162 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Overig Download icon PDF (54 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2016 Staatscourant 2016, 68784 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2016, 2016-0000246997, tot vaststelling van de bedragen in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 met ingang van 1 januari 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2016 Staatscourant 2016, 68602 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid