Uw zoekopdracht heeft 658 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit Goedkeuring tarieven databank I&R pluimvee 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2018 Staatscourant 2018, 28704 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 november 2017, nr. 17166788, houdende een ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de aanpassing van diverse excretieforfaits alsmede de indeling in diercategorieën

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2017 Staatscourant 2017, 64729 Ministerie van Economische Zaken
 3. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Memorandum van overeenstemming over voorwaarden inzake diergezondheid voor het niet-commercieel verkeer van paardachtigen tussen de veterinaire diensten van België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-06-2017 Staatscourant 2017, 31735 Ministerie van Economische Zaken
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 maart 2016, nr. PAV/16031270, houdende een ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het mogelijk maken van een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm en stikstofgebruiksnorm bij het treffen van de equivalente maatregelen gewasopbrengstafhankelijke gebruiksnormen, vervanging drijfmest en rijenbemesting in mais

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2016 Staatscourant 2016, 17173 Ministerie van Economische Zaken
 5. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Multilaterale Overeenkomst M290, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2016 Staatscourant 2016, 14529 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Erkenningen dierexperimentencommissies, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-02-2016 Staatscourant 2016, 5940 Ministerie van Economische Zaken
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit ex artikel 7.17 van de Wet milieubeheer (Milieueffectrapport (MER) beoordelingsplicht Varkensbedrijf Bert Rijnen Oirschot b.v.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2015 Staatscourant 2015, 39761 Noord-Brabant
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Gemeente Hardenberg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2015 Staatscourant 2015, 38238 Hardenberg
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  M.e.r.-beoordelingsbesluit Wet milieubeheer Trijehuzen 2, 8737 JL te Hidaard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2015 Staatscourant 2015, 35692 Littenseradiel
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Raalte, Pleegsterdijk 28a, Raalte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2015 Staatscourant 2015, 29539 Raalte