Uw zoekopdracht heeft 66 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juni 2019, nr. ILT-2019/31227, houdende regels tot vaststelling van boetebedragen voor overtredingen van artikel 120 van de Woningwet en artikel 2.1, eerste, tweede, vierde en vijfde lid van het Besluit energieprestatie gebouwen (Beleidsregel boeteoplegging verkoop woning zonder geldig energielabel 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 36844 Inspectie Leefomgeving en Transport
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling wijziging achtervang Nationale Hypotheek Garantie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2013 Staatscourant 2013, 35422 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Overig Download icon PDF (78 kB)

  Voorwaarden & Kenmerken Restauratiefonds-hypotheek en Restauratiefondsplus-hypotheek, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 26245 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Mededeling Wijziging Achtervang Nationale Hypotheek Garantie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-01-2011 Staatscourant 2011, 374 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling Wijziging Achtervang Nationale Hypotheek Garantie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-01-2011 Staatscourant 2011, 371 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling koopsubsidieplafond 2010

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2010 Staatscourant 2010, 10294 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Verlenging tijdvak subsidieplafond

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-05-2010 Staatscourant 2010, 6865 Samenwerkingsverband Noord Nederland
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling Wijziging Achtervang Nationale Hypotheek Garantie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2009 Staatscourant 2009, 20009 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, november 2008

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2008 Staatscourant 2008, 232 SenterNovem
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, oktober 2008

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2008 Staatscourant 2008, 210 SenterNovem