Uw zoekopdracht heeft 1962 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2013 Staatscourant 2013, 371 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Burgemeestersvacature Bussum, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2013 Staatscourant 2013, 4 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Gruise Epper 8, Helden, Gemeente Peel en Maas

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2013 Staatscourant 2013, 69 Peel en Maas
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Doorhaling Rbtv

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2013 Staatscourant 2013, 245 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving Besluit algemene regels milieu mijnbouw, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2013 Staatscourant 2013, 3 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (46 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Economische Zaken van 20 december 2012, nr. WJZ/12386191, van het concept-besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2013 Staatscourant 2013, 110 Ministerie van Economische Zaken
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân, Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2013 Staatscourant 2013, 158 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Overig Download icon PDF (50 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2013 Staatscourant 2013, 15 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit tot wijziging Meetvoorwaarden Gas-LNB, NMa

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2013 Staatscourant 2013, 201 Nederlandse Mededingingsautoriteit
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit NMa inzake melding voorgenomen concentratie Adriaan van Erk BTE B.V i.o. en BTE Holding B.V., NMa

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2013 Staatscourant 2013, 252 Nederlandse Mededingingsautoriteit