Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving ontwerpontheffing in het kader van de Flora- en faunawet, cluster 1b Verbreding Julianakanaal, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2013 Staatscourant 2013, 32885 Rijkswaterstaat
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking terinzagelegging vastgestelde Beheerplan Natura 2000 Polder Zeevang, Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2013 Staatscourant 2013, 30958 Noord-Holland
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Concept centraal stedelijke Bomenverordening 2014 en ontwerpbesluit tot vaststelling begrenzing bebouwde kom Boswet, Amsterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2013 Staatscourant 2013, 26357 Amsterdam
 4. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Bekendmaking Definitieve besluiten voor het project ‘Veiligheid en Natuur Millingerwaard’, Gelderland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2013 Staatscourant 2013, 25973 Gelderland
 5. Overig Download icon PDF (17 kB)

  Uitnodiging tot samenwerking realisatie Eerste fase Marker Wadden, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2013 Staatscourant 2013, 25889 Rijkswaterstaat
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving mogelijkheid tot het indienen van rechtsmiddelen vanwege het beheerplan Bijzondere Natuurwaarden Westduinpark & Wapendal, Zuid-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2013 Staatscourant 2013, 25074 Zuid-Holland
 7. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Bekendmaking aanwijzingsbesluiten voor 24 Natura 2000-gebieden, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2013 Staatscourant 2013, 24454 Ministerie van Economische Zaken
 8. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Terinzagelegging ontwerp rijksinpassingsplan, ontwerp uitvoeringsbesluiten en het Milieu Effect Rapport voor het Hedwigeproject, Zeeland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2013 Staatscourant 2013, 22840 Zeeland
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Vaststelling definitief beheerplan Lepelaarplassen, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2013 Staatscourant 2013, 20749 Ministerie van Economische Zaken
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbesluit Bebouwde komgrenzen Boswet, Opsterland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2013 Staatscourant 2013, 18845 Opsterland