Uw zoekopdracht heeft 53388 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuurkas Frik 11

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 46725 Heerhugowaard
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Goeree-Overflakkee tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 45775 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbestemmingsplan A.C. de Graafweg 8-8a ter inzage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 46401 Heerhugowaard
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Stichting Omring en Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 46746 Autoriteit Consument en Markt
 5. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging Verkeersbesluit voor het nemen van verkeersmaatregelen voor de scheepvaart in verband met het realiseren van een kitesurfzone in het Markermeer nabij de Houtribdijk te Lelystad, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 46023 Rijkswaterstaat
 6. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 44849 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving ontwerp Nationale Omgevingsvisie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2019 Staatscourant 2019, 44849 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2019 Staatscourant 2019, 46509 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Voornemens tot intrekking Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2019 Staatscourant 2019, 46511 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature Brunssum, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2019 Staatscourant 2019, 44208 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties