Uw zoekopdracht heeft 273 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 november 2016, 2016-0000242690, tot wijziging van de Reïntegratieregeling in verband met de indexering van het maximale bedrag dat als starterskrediet of als borgtocht kan worden verstrekt voor het jaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2016 Staatscourant 2016, 63144 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2016, 2016-0000142175, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Regeling vermogenswaardering Ioaz, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vaststelling grondslagen IOAW en de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ per 1 juli 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2016 Staatscourant 2016, 32586 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juni 2016, 2016-0000140591, tot wijziging van in de Toeslagenwet genoemde bedragen per 1 juli 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2016 Staatscourant 2016, 31769 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juni 2015, 2015-0000145621, betreffende herziening van de normen en bedragen, genoemd in de IOAW en IOAZ, met ingang van 1 juli 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2015 Staatscourant 2015, 17279 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2014, 2014-0000172382, houdende wijziging vaststelling bedragen Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers per 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 35576 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerpbesluit ..., tot Wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de technische aanpassing aan de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2009 Staatscourant 2009, 105 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Intentieverklaring Werk voor Wajongers Noordoost-Zuidoost Brabant

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2009 Staatscourant 2009, 50 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Goedkeuring premiepercentage voor de Arbeidsongeschikstheidskas per 1 janauri 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2008 Staatscourant 2008, 192 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling opslag gemiddelde premie als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2008 Staatscourant 2008, 130 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (47 kB)

  Tijdelijke regeling brugbanen niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2008 Staatscourant 2008, 41 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid