Uw zoekopdracht heeft 36 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (54 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2016 Staatscourant 2016, 68784 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2016, 2016-0000258185, houdende herziening van het afkoopbedrag pensioenaanspraken voor het jaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2016 Staatscourant 2016, 69091 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2016, 2016-0000255883, inzake de gewijzigde bedragen in de artikelen 7a en 12 van de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2016 Staatscourant 2016, 67757 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2016, 2016-0000242952, tot wijziging van de in de Toeslagenwet genoemde bedragen per 1 januari 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2016 Staatscourant 2016, 68600 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2016, 2016-0000246997, tot vaststelling van de bedragen in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 met ingang van 1 januari 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2016 Staatscourant 2016, 68602 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2016, 2016-0000257951, tot wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 1d en 1i van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voor het jaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2016 Staatscourant 2016, 68598 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (13 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2016, 2016-0000260216, inzake de wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Regeling vaststelling grondslagen IOAW, de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vermogenswaardering Ioaz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ per 1 januari 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2016 Staatscourant 2016, 67596 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2016, 2016-0000255906, inzake de gewijzigde bedragen in de artikelen 3, tweede lid, 4, tweede lid, en 5, tweede lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag per 1 januari 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2016 Staatscourant 2016, 67417 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2016, 2016-0000259734, betreffende de wijziging van de hoogte van de uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet met ingang van 1 januari 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2016 Staatscourant 2016, 67080 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2016, 2016-0000258734, betreffende het bedrag, bedoeld in artikel 2.1:1, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit, voor het jaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2016 Staatscourant 2016, 67089 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid