Uw zoekopdracht heeft 49 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-05-2019 Staatscourant 2019, 24919 Delfzijl
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2018 Staatscourant 2018, 64628 Delfzijl
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  M.E.R.beoordelingsbesluit, veranderen (werking) inrichting aan Metaalpark 7 te Farmsum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-08-2018 Staatscourant 2018, 45259 Delfzijl
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen 15 appartementen Spoorstraat 3 t/m 31 te Delfzijl. De vergunning bestaat uit bouwen bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en het gebruiken gronden/bouwwerken in strijd bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2018 Staatscourant 2018, 44340 Delfzijl
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen blokhut Peperstraat 7 te Godlinze

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2018 Staatscourant 2018, 42877 Delfzijl
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, aanleggen grondwal Oosterhorn ten zuiden van de sluis Lalleweer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2018 Staatscourant 2018, 42899 Delfzijl
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 3 essen tussen Wilhelminapark en de voetbalvelden en 4 essen tussen hoofdveld NEC en Kon. Julianalaan 1 te Delfzijl

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2018 Staatscourant 2018, 42885 Delfzijl
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 3 essen Borgshof 16 te Farmsum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2018 Staatscourant 2018, 42874 Delfzijl
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, realiseren recreatieve voorzieningen en bodemingrepen Dallingeweersterweg 29-30 te Termunten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2018 Staatscourant 2018, 42893 Delfzijl
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, verbouwen woning Terpweg 1 te Godlinze

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2018 Staatscourant 2018, 42895 Delfzijl