Uw zoekopdracht heeft 5080 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2019, kenmerk 1539769-191348-PDZ, houdende het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht aan de programma manager Duurzame zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33269 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Bestuursreglement rechtbank Gelderland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 32123 Rechtbank Gelderland
 3. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging Voorschrift Opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 32283 Ministerie van Defensie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (17 kB)

  Besluit van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek van 22 mei 2019, nr. 2019 RvB 139, houdende vaststelling van de Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit NWO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2019 Staatscourant 2019, 32333 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 5. Interne regelingen Download icon PDF (11 kB)

  Aanvraagprocedure vakantie/verlof nationale politie (2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatscourant 2019, 30781 Politie
 6. Interne regelingen Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 mei 2019, nr. MinBuZa.2019.3926-31, houdende nadere vaststelling van de onderzoekstaak van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatscourant 2019, 30885 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2019, nr. DOB/8437838, houdende wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 in verband met de wijziging van de naam van de Erfgoedinspectie in Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatscourant 2019, 30707 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 22 mei 2019, kenmerk 2588607/19/DP&O, houdende wijzigingen van het Bezoldigings- en schadeloosstellingsregeling College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten in verband met actualisering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 30138 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 23 mei 2019, ACM/18/028911, houdende wijziging van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2019 Staatscourant 2019, 30264 Autoriteit Consument en Markt
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Aanwijzingsbesluit Politie ex artikel 91, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Staatscourant 2019, 28762 Politie