Uw zoekopdracht heeft 3860 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 9 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/204503, houdende instelling van de Commissie participatie en governance luchtvaart

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56349 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2019, nr. BPZ/19199242 tot instelling van de Raad van Advies herbezinning NVWA (Instellingsbesluit Raad van Advies herbezinning NVWA)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56675 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid van 25 september 2019 (kenmerk: 2706267/19/DP&O), houdende wijziging van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 in verband met de herplaatsing van het WODC

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 53678 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 54179 Ministerie van Defensie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging Pensioenreglement ABP per 1 oktober 2019, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 52928 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2019, nr. WJZ/ 19221847, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging bij afwezigheid van de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2019 Staatscourant 2019, 52938 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Mandaatbesluit Uitvoering Ziektewet en artikel 62 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en artikel 120 van het Algemeen militair ambtenarenreglement defensie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 51843 Ministerie van Defensie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 16 september 2019 (kenmerk: 2696251/19/DP&O), houdende wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de organisatorische herplaatsing van het WODC

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2019 Staatscourant 2019, 51963 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2019, nr. 2019-0000102028, tot Wijziging besluit OMV SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 50918 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Interne regelingen Download icon PDF (41 kB)

  Maandbrief VBD september 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 50802 Ministerie van Defensie