Uw zoekopdracht heeft 57 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 31 oktober 2018, nr. IENM/ILT-2018/54560, houdende wijziging van het Besluit mandaat certificering binnenschepen in verband met wijzigingen in de benaming van classificatiebureaus en de toetreding van een nieuwe keuringsinstantie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2018 Staatscourant 2018, 62922 Inspectie Leefomgeving en Transport
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/274894, houdende aanstelling van de Nederlandse ambtenaar en diens plaatsvervanger van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (Aanstellingsbesluit GNA 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2017 Staatscourant 2017, 69876 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van het hoofd van de Scheepvaartinspectie van 5 januari 2017, nr. ILT-2016/82071, houdende mandaat en machtiging certificering Caribisch-Nederlandse schepen (Besluit mandaat en machtiging certificering Caribisch-Nederlandse schepen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2017 Staatscourant 2017, 1631 Inspectie Leefomgeving en Transport
 4. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Beleid verlenen ontheffingen voor ligplaatsen Binnenvaartpolitiereglement en Rijnvaartpolitiereglement 1995 Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2015 Staatscourant 2015, 46267 Rijkswaterstaat
 5. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 22 juli 2015, met kenmerk RWS-2015/32303, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 in verband met de hoofdingenieur-directeur in bijzondere dienst Kustwachtvisie en functies Algemene Corporate Taken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2015 Staatscourant 2015, 22744 Rijkswaterstaat
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit tot verlening van mandaat en machtiging met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement Rijkswaterstaat Midden-Nederland 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2015 Staatscourant 2015, 7950 Rijkswaterstaat
 7. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit mandaat Rijkshavenmeester Westerschelde inzake bevoegdheden ingevolge het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2014 Staatscourant 2014, 25596 Rijkswaterstaat
 8. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Nederlandse ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, tevens Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Zee & Delta, tevens Rijkshavenmeester Westerschelde houdende mandatering van bevoegdheden in het kader van het gemeenschappelijke nautisch beheer (Mandateringsbesluit GNA)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2014 Staatscourant 2014, 25599 Rijkswaterstaat
 9. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit mandaat bevoegdheden bevoegde autoriteit, als bedoeld in het ‘Besluit ontheffing loodsplicht Scheldereglement 2003’ en het ‘Besluit ad hoc loodsplicht Scheldereglement’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2014 Staatscourant 2014, 25598 Rijkswaterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit mandaat Rijkshavenmeester Westerschelde inzake bevoegdheden ingevolge het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2014 Staatscourant 2014, 25597 Rijkswaterstaat