Uw zoekopdracht heeft 88 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Mandaatbesluit verlengde ophouding Koninklijke marechaussee 2019. Besluit van de Commandant van de Koninklijke marechaussee van 17 december 2019, houdende verlening van mandaat voor het verlengen van de ophouding als bedoeld in artikel 50 Vreemdelingenwet 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 2833 overig
 2. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 20 december 2019 (kenmerk: 2773221/19/DP&O), houdende wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de verwerking van de herinrichting van de taakopdrachten als gevolg van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 71351 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (99 kB)

  Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2019 Staatscourant 2019, 10137 Raad voor de Rechtspraak
 4. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Het cameraplan 2019 van de Nationale Politie tbv 126JJ Wetboek van Strafvordering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2018 Staatscourant 2018, 72789 Politie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (60 kB)

  Landelijk Strafprocesreglement voor de afdelingen strafrecht van de gerechten en het openbaar ministerie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2018 Staatscourant 2018, 64607 Raad voor de Rechtspraak
 6. Interne regelingen Download icon PDF (36 kB)

  Aanwijzingsregeling 2017 ex. artikelen 4, tweede lid, en 49, eerste lid, onder b, van de Wet militair tuchtrecht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2017 Staatscourant 2017, 35918 Ministerie van Defensie
 7. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot vervanging van archiefbescheiden door digitale reproducties, schadefonds geweldsmisdrijven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2016 Staatscourant 2016, 62655 overig
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven van 1 november 2016, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Schadefonds Geweldsmisdrijven 2016)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2016 Staatscourant 2016, 59317 overig
 9. Interne regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Regeling mandaat en machtiging NRGD

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2016 Staatscourant 2016, 56944 Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling ondermandaat en -machtiging NRGD

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2016 Staatscourant 2016, 56947 Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen