Uw zoekopdracht heeft 108 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Aanwijzingsbesluit Politie ex artikel 91, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Staatscourant 2019, 28762 Politie
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand tot het verlenen mandaat in het kader van de AVG

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-03-2019 Staatscourant 2019, 12346 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 23 november 2018, nr. 2423891, houdende wijziging van enkele ministeriële regelingen inzake de identificatieplicht bij de uitoefening van het kiesrecht in verband met de intrekking van de Wet raadgevend referendum

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-01-2019 Staatscourant 2019, 1304 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van het College van procureurs-generaal houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Mandaatbesluit Algemene Verordening Gegevensbescherming Openbaar Ministerie 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2018 Staatscourant 2018, 35077 Openbaar Ministerie (OM)
 5. Interne regelingen Download icon PDF (15 kB)

  Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens door gerechten en het parket bij de Hoge Raad1 De regeling heeft betrekking op de gerechten bedoeld in art. 2 Wet RO (rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad) en het parket bij de Hoge Raad. De regeling heeft geen betrekking op het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de bestuursrechtelijke colleges.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2018 Staatscourant 2018, 28322 overig
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 16 mei 2018 tot aanwijzing van de Raad voor Accreditatie als accrediterende instantie als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2018 Staatscourant 2018, 28116 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (14 kB)

  Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2018 Staatscourant 2018, 28293 Ministerie van Defensie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (39 kB)

  Regeling AVG Defensie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2018 Staatscourant 2018, 28291 Ministerie van Defensie
 9. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Reglement van orde Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2018 Staatscourant 2018, 26358 Ministerie van Algemene Zaken
 10. Interne regelingen Download icon PDF (28 kB)

  Besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal (MVM-besluit ambtelijke organisatie 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2018 Staatscourant 2018, 162 Tweede Kamer der Staten-Generaal