Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 25 april 2019 kenmerknr. 2545048, houdende instelling van de Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid (Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor de veiligheid 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 26624 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 januari 2016, nr.712650, houdende wijziging van het instellingsbesluit USAR.nl

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2016 Staatscourant 2016, 11987 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (14 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 juli 2013, nr. 396425, houdende de instelling van het team Urban Search and Rescue Nederland (Instellingsbesluit USAR.NL)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2013 Staatscourant 2013, 22648 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juni 2013, nr. IENM/BSK-2013/98205, houdende mandatering van de bevoegdheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu, bedoeld in artikel 40, Wet maritiem beheer BES (Mandaatbesluit artikel 40 Wet maritiem beheer BES)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2013 Staatscourant 2013, 16245 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juni 2013, DG-RWS, RWS-2013/28195/138346 houdende vaststelling van het Maritiem Rampenbestrijdingsplan Caribisch Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2013 Staatscourant 2013, 17625 Rijkswaterstaat
 6. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 3 mei 2012, nr. 3111483, houdende instelling van de ministeriële commissie Crisisbeheersing

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2012 Staatscourant 2012, 9310 Ministerie van Algemene Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 19 september 2011 tot intrekking van het Instellingsbesluit baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2011 Staatscourant 2011, 17673 Ministerie van Justitie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit overgang LFR naar Nifv

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2010 Staatscourant 2010, 12147 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Instellingsbesluit nationaal continuïteitsoverleg telecommunicatie 2007 (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-02-2008 Staatscourant 2008, 28 Ministerie van Economische Zaken
 10. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Instellingsbesluit baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2007 Staatscourant 2007, 40 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties