Uw zoekopdracht heeft 125 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 16 september 2019 (kenmerk: 2696251/19/DP&O), houdende wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de organisatorische herplaatsing van het WODC

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2019 Staatscourant 2019, 51963 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Beleidsregel Loopbaanpad Basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4), 3 juli 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 46500 Politie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Beleidsregel Overgangsbeleid Loopbaanpad na afronding basispolitieopleiding Allround Politiemedewerker (mbo4), 15 juni 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 46498 Politie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging Voorschrift Opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 32283 Ministerie van Defensie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Aanwijzingsbesluit Politie ex artikel 91, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Staatscourant 2019, 28762 Politie
 6. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Beleidsregel Facilitering fit & gezond

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28467 Politie
 7. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 25 april 2019 kenmerknr. 2545048, houdende instelling van de Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid (Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor de veiligheid 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 26624 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (18 kB)

  Onderzoeksprotocol IVD

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2019 Staatscourant 2019, 21619 Ministerie van Defensie
 9. Interne regelingen Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Defensie, houdende werkwijze en bevoegdheden van de Inspectie Veiligheid Defensie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2019 Staatscourant 2019, 21612 Ministerie van Defensie
 10. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Machtiging van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 december 2018 , nr. WJZ/ 18307672, aan de directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het verrichten van feitelijke handelingen betreffende het ontvangen, het registreren, het doen van een eerste uitvraag en het verrichten van een inschatting van de ernst van meldingen van incidenten door digitaledienstverleners aan het CSIRT voor digitale diensten buiten kantooruren (Machtiging directeur NCSC voor het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met een aantal taken van het CSIRT voor digitale diensten buiten kantooruren)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2019 Staatscourant 2019, 192 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat