Uw zoekopdracht heeft 48 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 april 2019, nr. 1396110, houdende de vaststelling van regelingen inzake vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen (Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28633 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Interne regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 april 2019 nr. 1394232, houdende de instelling van een klachtencommissie ongewenste omgangsvormen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28638 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën, van 5 december 2018 nr. 2018-2059995, tot instelling van de Werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Internationalisering van het onderwijs (Instellingsbesluit werkgroep IBO Internationalisering van het onderwijs)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2018 Staatscourant 2018, 70319 Ministerie van Financiën
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2018, nr. KENNIS/1381362, houdende instelling van een adviescommissie voor de benoeming van de voorzitter en leden van de Onderwijsraad

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2018 Staatscourant 2018, 42590 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Interne regelingen Download icon PDF (46 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juli 2018 nr. WJZ/1221455(8450), houdende actualisering van de Regeling Inspectie van het onderwijs 2006 (Regeling Inspectie van het onderwijs 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2018 Staatscourant 2018, 40915 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 juni 2018, nr. WJZ/1352811 (9410), houdende aanpassing van de OCW-regelgeving aan de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2018 Staatscourant 2018, 33885 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juni 2018, nr. DOB/1369551, houdende het besluit tot toepassing van de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof binnen het Ministerie van OCW (Regeling toepassing uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof OCW)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2018 Staatscourant 2018, 33886 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 november 2017, nr. VO/1116700, houdende instelling van de Commissie bevoegdheden bij nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs (citeertitel: Besluit Bevoegdhedencommissie vo)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2017 Staatscourant 2017, 70172 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001807, houdende departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2017 Staatscourant 2017, 62726 Ministerie van Algemene Zaken
 10. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 oktober 2017, nr. HO&S/1180908, houdende instelling van de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2017 Staatscourant 2017, 61996 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap