Uw zoekopdracht heeft 38 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Defensie van 13 mei 2019, Hoofddirectie Personeel, nr. BS/2019008294, inzake aanstelling decaan Nederlandse Defensie Academie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Staatscourant 2019, 27814 Ministerie van Defensie
 2. Interne regelingen Download icon PDF (25 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 januari 2019, nr. OWB/1456772, houdende instelling van de Commissie sectorplan Bèta en Techniek en de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities (Instellingsbesluit Commissie sectorplan Bèta en Techniek en de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 9819 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2018, nr. 1390298, houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek en de toekenning van vergoedingen (Benoemingsbesluit leden Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 62727 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 oktober 2018, nr. 1390294, houdende instelling van de Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek (Instellingsregeling Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2018 Staatscourant 2018, 58771 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 16 mei 2018 tot aanwijzing van de Raad voor Accreditatie als accrediterende instantie als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2018 Staatscourant 2018, 28116 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 augustus 2016 nr. 1042021, houdende instelling van een Commissie ter evaluatie van het experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs (Instellingsbesluit Evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2016 Staatscourant 2016, 44573 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2015, nr. HO&S 853512, tot instelling van de Tijdelijke adviescommissie subsidiëring flexibel hoger onderwijs (Instellingsbesluit Tijdelijke adviescommissie subsidiëring flexibel hoger onderwijs)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2015 Staatscourant 2015, 46346 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de directeur-generaal DUO van 13 oktober 2015, nr. 834092, tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2015 Staatscourant 2015, 36998 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2013, nr. HO&S/518809, tot wijziging van het Instellingsbesluit Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2013 Staatscourant 2013, 20467 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 februari 2012, nr. HO&S/355166, houdende instelling van de Commissie voor kwaliteit, profilering en valorisatie in het hoger onderwijs en onderzoek, kortweg de Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek (Instellingsbesluit Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2012 Staatscourant 2012, 5217 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap