Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 16 februari 2017, met kenmerk RWS-2017/1231, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 in verband met bevoegdheden bij het programma Implementatie Omgevingswet, en tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeuren SAA

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2017 Staatscourant 2017, 20401 Rijkswaterstaat
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 juni 2016, nr. ILT-2016/50883, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en autoriteiten Caribisch Nederland Infrastructuur en Milieu in verband met de inwerkingtreding van de Wet elektriciteit en drinkwater BES

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2016 Staatscourant 2016, 33749 Inspectie Leefomgeving en Transport
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 6 december 2013, met kenmerk RWS-2013/60662, tot wijziging van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013 en tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013 in verband met de overgang van de taak inzake de Wet bescherming Antarctica van het directoraat-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken naar het directoraat-generaal Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2013 Staatscourant 2013, 34164 Rijkswaterstaat
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Rijkswaterstaat van 2 december 2013, met kenmerk RWS-2013/60670, tot wijziging van het Besluit instelling organisatieonderdelen Rijkswaterstaat 2013 in verband met het neerleggen van de taak inzake de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica bij het organisatieonderdeel RWS Zee en Delta

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2013 Staatscourant 2013, 34165 Rijkswaterstaat
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 2 december 2013, met kenmerk RWS-2013/60655, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 in verband met de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2013 Staatscourant 2013, 34163 Rijkswaterstaat
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 24 september 2012, nr. DME/480/2012, tot instelling en bezoldiging van de Adviescommissie Fonds Duurzaam Water

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2012 Staatscourant 2012, 20993 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 25 januari 2012, nr. IENM/BSK-2011/178291, tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie Water in verband met de aanpassing van de benoemingsperiode en de benoeming van de voorzitter en twee leden van de Adviescommissie Water (Wijzigingsbesluit Adviescommissie Water)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-02-2012 Staatscourant 2012, 2000 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 2 december 2011, nr. IENM/BSK-2011/161340, houdende intrekking van het Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 28 januari 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/119 sector water, betreffende de instelling van de deltacommissaris

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2011 Staatscourant 2011, 22317 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging besluit mandaat Dienst Regelingen in verband met Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in januari 2011

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2011 Staatscourant 2011, 12432 Ministerie van Justitie
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 28 februari 2011, nr. DP/2011038510 tot wijziging van de samenstelling van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 17h, tweede lid, van het Waterleidingbesluit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2011 Staatscourant 2011, 4281 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer