Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van 20 december 2018 nr.2018002408, houdende departementale herindeling met betrekking tot de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2019 Staatscourant 2019, 1202 Ministerie van Algemene Zaken
 2. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 13 februari 2018, nr. ANVS-2018/1778, tot wijziging van het Besluit mandaat- en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017 in verband met het verlenen van ondermandaat voor het verlenen van registraties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2018 Staatscourant 2018, 9273 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 10 december 2015, nr. IENM/ILT-2015/71276, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 45784 Inspectie Leefomgeving en Transport
 4. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Dienstvoorschrift vervoer gevaarlijke stoffen met militaire vervoermiddelen buitenland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2015 Staatscourant 2015, 47828 Ministerie van Defensie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 maart 2015, nr. WJZ / 14213095, tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en taakvervulling Kernenergiewet 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2015 Staatscourant 2015, 7963 Ministerie van Economische Zaken
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland inzake het verlenen van mandaat, ondermandaat en -machtiging aan de afdelingshoofden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2014 Staatscourant 2014, 13544 Omgevingsdienst West-Holland
 7. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecrataris van Infrastructuur en Milieu van 22 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4259 houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2014 Staatscourant 2014, 12288 Inspectie Leefomgeving en Transport
 8. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 18 december 2013, nr. IENM/ILT-2013/74125, houdende aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren en verlening van mandaat, volmacht en machtiging in verband met de bestuursrechtelijke handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatscourant 2013, 36393 Inspectie Leefomgeving en Transport
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2010, nr. WJZ/10167321, houdende regels inzake mandaat en machtiging aan de algemeen directeur Agentschap NL betreffende goedkeuringen Kernenergiewet 2010 (Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL goedkeuringen Kernenergiewet 2010)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2010 Staatscourant 2010, 18962 Ministerie van Economische Zaken
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 oktober 2009, nr. K&L 2009056527, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen hoogspanningsschakelaars (Mandaatbesluit Dienst Uitvoering Regeling gefluoreerde broeikasgassen hoogspanningsschakelaars)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2009 Staatscourant 2009, 15331 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer