Uw zoekopdracht heeft 57 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 22 maart 2018 nr. 2017001809, houdende wijziging van het Besluit van 26 oktober 2017, houdende departementale herindeling met betrekking tot klimaat, Stcrt.2017, 62730, houdende departementale herindeling met betrekking tot klimaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2018 Staatscourant 2018, 18174 Ministerie van Algemene Zaken
 2. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 8 februari 2018, nr. ANVS-2018/718, houdende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten in het kader van de voorbereiding van een besluit inzake financiële zekerheidstelling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2018 Staatscourant 2018, 8435 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Interne regelingen Download icon PDF (25 kB)

  Ondermandaat- en subvolmachtbesluit Staatsbosbeheer inzake diverse natuur- en recreatieschappen 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2017 Staatscourant 2017, 73968 overig
 4. Interne regelingen Download icon PDF (21 kB)

  Mandaatregeling Staatsbosbeheer 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2017 Staatscourant 2017, 73963 overig
 5. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van 31 oktober 2017 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2017/12712, houdende verlening van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging aan leden, afdelingshoofden en inspecteurs van de ANVS (Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2017 Staatscourant 2017, 64976 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 31 oktober 2017 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2017/12713, houdende een wijziging van het Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet (wijziging aanwijzing ANVS-toezichthouders)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2017 Staatscourant 2017, 64974 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 18 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/128791, houdende verlenging van de benoeming van de Voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2017 Staatscourant 2017, 28727 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 april 2017, nr. DGBI-TOP/ 17043760, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Green Deal Board

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2017 Staatscourant 2017, 20849 Ministerie van Economische Zaken
 9. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 april 2017, nr. WJZ/17042414, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Green Deal Board

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2017 Staatscourant 2017, 20866 Ministerie van Economische Zaken
 10. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2017 Staatscourant 2017, 15394 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden