Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (40 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 20 april 2011, nr. BJZ2011043268, houdende nadere regels betreffende de kwaliteit en het zwavelgehalte van brandstoffen (Regeling brandstoffen luchtverontreiniging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2011 Staatscourant 2011, 7532 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 oktober 2009, nr. K&L 2009056527, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen hoogspanningsschakelaars (Mandaatbesluit Dienst Uitvoering Regeling gefluoreerde broeikasgassen hoogspanningsschakelaars)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2009 Staatscourant 2009, 15331 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Nederlandse emissieautoriteit (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2005 Staatscourant 2005, 244 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Instellingsbesluit Programmaraad nationaal vervolgprogramma klimaatonderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2003 Staatscourant 2003, 133 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Instellingsbesluit Programmaraad nationaal vervolgprogramma klimaatonderzoek (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2003 Staatscourant 2003, 18 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Instellingsbesluit Adviescommissie plafonnering CO2-emissies (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2000 Staatscourant 2000, 173 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Instelling Commissie van Externe Deskundigen voor Subsidieprogramma Transportpreventie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2000 Staatscourant 2000, 108 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 8. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Instellingsbeschikking stuurgroep Nationaal Onderzoekprogr. Mondiale Luchtverontreiniging/Klimaatverand.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-1997 Staatscourant 1997, 216 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer