Uw zoekopdracht heeft 251 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 april 2019, nr. WJZ/19092392, tot instelling van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 23361 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van 20 december 2018 nr.2018002408, houdende departementale herindeling met betrekking tot de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2019 Staatscourant 2019, 1202 Ministerie van Algemene Zaken
 3. Interne regelingen Download icon PDF (17 kB)

  Besluit van 15 oktober 2018 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2018/20017, tot het vaststellen van een procedureregeling voorkomen en oplossen belangenconflicten Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (Procedureregeling belangenconflicten ANVS)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2018 Staatscourant 2018, 59522 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Volmacht en machtiging van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 december 2017, nr. WJZ/17204616, aan de project directeur-generaal Groningen Bovengronds van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling en versterking van gebouwen en werken vanwege beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Groningen (Volmacht en machtiging project directeur-generaal Groningen Bovengronds inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling en versterking van gebouwen en werken vanwege de beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie van het gebied)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2017 Staatscourant 2017, 75134 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende benoeming leden van de Raad van Arbiters Bodembeweging

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2017 Staatscourant 2017, 21749 Ministerie van Economische Zaken
 6. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende ontslag leden van de Raad van Arbiters Aardbevingsschade

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2017 Staatscourant 2017, 21754 Ministerie van Economische Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 april 2017, nr. WJZ / 17045166, tot instelling van de Raad van Arbiters Bodembeweging (Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2017 Staatscourant 2017, 21738 Ministerie van Economische Zaken
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 juni 2016, nr. ILT-2016/50883, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en autoriteiten Caribisch Nederland Infrastructuur en Milieu in verband met de inwerkingtreding van de Wet elektriciteit en drinkwater BES

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2016 Staatscourant 2016, 33749 Inspectie Leefomgeving en Transport
 9. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Wijzigingsbesluit Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2015 Staatscourant 2015, 40363 Rijkswaterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (19 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de Overheidsdienst Groningen (Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-05-2015 Staatscourant 2015, 12511 Ministerie van Economische Zaken