Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 19 december 2019, Digijust nummer 2774990, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur ressorterende functionarissen (Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2019 Staatscourant 2019, 71649 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers van 28 mei 2019, nummer 2019-017, tot intrekking van een aantal vervangingsbesluiten (Intrekkingsbesluit vervangingsbesluiten records COA 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2019 Staatscourant 2019, 33731 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 2 november 2017, kenmerk DP&O/17/2145421, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer M.G.J. Harbers, in het bijzonder zal zijn belast

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2017 Staatscourant 2017, 63955 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (58 kB)

  Bevoegdhedenregeling COA

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2017 Staatscourant 2017, 43230 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 4 augustus 2015, nr. INDUIT15-1660, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-08-2015 Staatscourant 2015, 24407 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 6. Interne regelingen Download icon PDF (36 kB)

  Tijdelijke Procesregeling Asiel- en Bewaringszaken 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2015 Staatscourant 2015, 21198 Raad voor de Rechtspraak
 7. Interne regelingen Download icon PDF (54 kB)

  Bevoegdhedenregeling COA

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2015 Staatscourant 2015, 18134 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juni 2015, nr. 615667, houdende de instelling van het Platform Opnieuw Thuis (Instellingsbesluit Platform Opnieuw Thuis (Huisvesting Vergunninghouders))

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2015 Staatscourant 2015, 16415 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit vervanging records bewonersdossiers COA

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2014 Staatscourant 2014, 20316 overig
 10. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, houdende de regeling van het toezicht op de terugkeer van vreemdelingen (Regeling toezicht terugkeer vreemdelingen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatscourant 2013, 35638 Ministerie van Veiligheid en Justitie