Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (116 kB)

  Attachénotitie 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2019 Staatscourant 2019, 30497 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek van 7 november 2018, nr. 292, houdende regels inzake mandaat en volmacht aan prof. dr. H.W. van den Doel voor aangelegenheden met betrekking tot het aangaan en uitwerken van internationale samenwerkingen.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 68736 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Mandaatbesluit van 10 januari 2018 van de hoofdingenieur-directeur van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat belast met nautische taken in het gebied waarop het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied betrekking heeft, houdende aanstelling van plaatsvervangers als Nederlands ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2018 Staatscourant 2018, 2783 Rijkswaterstaat
 4. Interne regelingen Download icon PDF (52 kB)

  Regeling van 26 oktober 2017 tot vaststelling van de Regeling civiele experts en verkiezingswaarnemers BZ

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2017 Staatscourant 2017, 64535 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Mandaatbesluit Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2017 Staatscourant 2017, 39592 overig
 6. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van het hoofd van de Scheepvaartinspectie van 5 januari 2017, nr. ILT-2016/82071, houdende mandaat en machtiging certificering Caribisch-Nederlandse schepen (Besluit mandaat en machtiging certificering Caribisch-Nederlandse schepen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2017 Staatscourant 2017, 1631 Inspectie Leefomgeving en Transport
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 11 december 2014, nr. MinBuza.2014.702950, tot wijziging van het Instellingsbesluit NCP 2014

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36720 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 6 april 2011, nr. DDE-159b/2011, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-04-2011 Staatscourant 2011, 7155 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 6 april 2011, nr. DDE-159c/2011, tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie private sector investeringsprogramma inzake de benoemingstermijn

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-04-2011 Staatscourant 2011, 7153 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2010, nr. DJZ/BR/0642-2010, tot mandatering van bevoegdheden aan functionarissen van het NTIO te Taipei

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2010 Staatscourant 2010, 16654 Ministerie van Buitenlandse Zaken