Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 20 augustus 2019 (DJZ 2019-124350), houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Financiën (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2019 Staatscourant 2019, 47190 Ministerie van Financiën
 2. Interne regelingen Download icon PDF (338 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 november 2018, nr. MINBUZA-2018.1162935, houdende regels met betrekking tot het toekennen van voorzieningen en vergoedingen voor en tegemoetkomingen in de noodzakelijk te maken extra kosten die verband houden met de plaatsing van een ambtenaar bij een post in het buitenland (Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 66375 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van het Adviescollege toetsing regeldruk (Besluit vergoedingen voorzitter en leden ATR)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2017 Staatscourant 2017, 39755 Ministerie van Economische Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 december 2016, nr. DGP/ARBVW 2016-2024843, houdende wijziging van de Regeling overgang naar een LFNP functie in verband met de vervanging van de bijlage bij die regeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2016 Staatscourant 2016, 68928 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2016, nr. 2016-361724, houdende aanpassing van het Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT in verband met de reorganisatie van de beleidskern van het ministerie (Besluit tot aanpassing Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-10-2016 Staatscourant 2016, 56841 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 maart 2016, nr. 2016-0000010834, houdende wijziging van de Beleidsregels WNT 2016 inzake de toepassing van de artikelen 4.1 en 4.2 WNT bij contractovername door mobiliteitsbureaus (Beleidsregel contractovername door mobiliteitsbureaus)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-03-2016 Staatscourant 2016, 13373 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 juni 2015, nr. WJZ/14128100 tot aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector op het terrein van Economische Zaken (Besluit aanwijzing EZ-toezichthouder WNT)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2015 Staatscourant 2015, 19916 Ministerie van Economische Zaken
 8. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 juni 2015, nr. FEZ-2015/231 houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector op het terrein van Buitenlandse Zaken (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2015 Staatscourant 2015, 18374 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Interne regelingen Download icon PDF (47 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 juni 2014, nr. 2014-0000315901, houdende wijziging van de Beleidsregels toepassing WNT (2013), vaststelling van de Beleidsregels toepassing WNT 2014 en wijziging van het Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT (vaststelling normenkader WNT 2014)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2014 Staatscourant 2014, 17835 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 mei 2013, nr. 372818 houdende wijziging van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren in verband met indexering 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2013 Staatscourant 2013, 15482 Ministerie van Veiligheid en Justitie