Uw zoekopdracht heeft 67 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (34 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 27 november 2018, kenmerk 2018-0000202559, directie Financiële Markten, houdende de vaststelling van vrijstellingen en de te verstrekken gegevens voor vergunningaanvragen en voor het melden van incidenten (Regeling toezicht trustkantoren 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2018 Staatscourant 2018, 68147 Ministerie van Financiën
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit tot gedeeltelijk intrekken van de eindtermen accountantsopleiding 2016 (Staatscourant 26 januari 2017 met nummer 3935)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 63242 overig
 3. Interne regelingen Download icon PDF (26 kB)

  Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 juli 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2018 Staatscourant 2018, 34512 Stichting Autoriteit Financiële Markten
 4. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit aanwijzing van inspecteurs in de zin van artikel 94, zesde lid, derde volzin, van de Wet op het notarisambt

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2017 Staatscourant 2017, 37130 Ministerie van Financiën
 5. Interne regelingen Download icon PDF (42 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 mei 2017, kenmerk 2017-0000093547, directie Financiële Markten, tot vaststelling van de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, negende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor het jaar 2017 (Regeling bekostiging financieel toezicht 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-06-2017 Staatscourant 2017, 30318 Ministerie van Financiën
 6. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 6 maart 2017, 2017-0000028761, directie Financiële Markten, tot aanwijzing van de Autoriteit Financiële Markten als bevoegde autoriteit in de zin van verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-03-2017 Staatscourant 2017, 13965 Ministerie van Financiën
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit aanwijzing medewerkers Bureau Financieel Toezicht 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-02-2017 Staatscourant 2017, 7258 Bureau Financieel Toezicht
 8. Interne regelingen Download icon PDF (25 kB)

  Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 15 februari 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2017 Staatscourant 2017, 8248 Stichting Autoriteit Financiële Markten
 9. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Subtaakbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-02-2017 Staatscourant 2017, 6838 Ministerie van Defensie
 10. Interne regelingen Download icon PDF (14 kB)

  Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2016 Staatscourant 2016, 65892 Bureau Financieel Toezicht