Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 1 september 2016, nr. ILT-2016/70835 tot wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 in verband met de herpositionering van Juridische Zaken in de organisatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2016 Staatscourant 2016, 47088 Inspectie Leefomgeving en Transport
 2. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 november 2015, nr. IENM/ILT-2014/63918 houdende aanwijzing van inspecteurs ILT in het kader van de artikelen 121c en 121e van de Provinciewet en artikel 124e Gemeentewet en daarmee samenhangende wijziging van het Instellingsbesluit ILT (Besluit aanwijzing ILT inspecteurs interbestuurlijk toezicht)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2015 Staatscourant 2015, 43496 Inspectie Leefomgeving en Transport
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Algemeen Directeur Dienst Wegverkeer (RDW) van 9 april 2015, nr. JBZ2015/12059, houdende regels inzake de verlening van ondermandaat en machtiging betreffende aangelegenheden die verband houden met de afgifte van een certificaat voor vervoermiddelen bestemd voor het transport van dieren (Besluit ondermandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2015 Staatscourant 2015, 11077 RDW (Dienst Wegverkeer)
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 24 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4789, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging inzake handhaving van BZK-wetgeving (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden BZK-wetgeving)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2014 Staatscourant 2014, 13044 Inspectie Leefomgeving en Transport
 5. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Commissie Vergunningverlening Beroepsgoederenvervoer (CVB) houdende mandatering bestuurlijke bevoegdheden van de CVB binnen de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (Mandaatbesluit NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2013 Staatscourant 2013, 36798 overig
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging instelling Commissie Stedelijke Distributie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-05-2008 Staatscourant 2008, 84 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging instellingsbesluit Commissie Stedelijke Distributie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2007 Staatscourant 2007, 114 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 8. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Instellingsbesluit Commissie Fundamentele Verkenning Transportbelemmeringen (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-04-2007 Staatscourant 2007, 87 Ministerie van Economische Zaken
 9. Interne regelingen Download icon PDF (18 kB)

  Instellingsbesluit Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Verkeer en Waterstaat (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2006 Staatscourant 2006, 180 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging besluit instelling Commissie Stedelijke Distributie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2006 Staatscourant 2006, 37 Ministerie van Verkeer en Waterstaat