Uw zoekopdracht heeft 1622 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid van 25 september 2019 (kenmerk: 2706267/19/DP&O), houdende wijziging van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 in verband met de herplaatsing van het WODC

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 53678 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2019, nr. WJZ/ 19221847, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging bij afwezigheid van de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2019 Staatscourant 2019, 52938 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Mandaatbesluit Uitvoering Ziektewet en artikel 62 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en artikel 120 van het Algemeen militair ambtenarenreglement defensie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 51843 Ministerie van Defensie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  De directeur/algemeen secretaris van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 20 augustus 2019, kenmerk 08.5 1553053/nb

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2019 Staatscourant 2019, 50252 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juni 2019, nr. MinBuZa.2019.3960-29, houdende regels inzake mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer (Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49605 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Besluit Wijziging Organisatie- en Mandaatbesluit BZK 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2019 Staatscourant 2019, 48786 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Aanbieden poststukken vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot loonvorderingen ten aanzien van medewerkers van de Raad van State

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 45043 Raad van State
 8. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 19 augustus 2019, kenmerk 2661685/19/DP&O, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in het bijzonder zal zijn belast

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2019 Staatscourant 2019, 48055 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van 19 augustus 2019, kenmerk 1558635-193517, houdende het verlenen van ondervolmacht aan de programmamanager van het Programma Europese strategie inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2019 Staatscourant 2019, 47241 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 augustus 2019, houdende de wijziging van het Organisatie-, mandaat en volmachtbesluit SZW 2009, het Organisatie-, mandaat en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009 en het Organisatie-, mandaat en volmachtbesluit WBJA 2015 en de intrekking van de Regeling openbaarheid van bestuur Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2019 Staatscourant 2019, 47011 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid