Uw zoekopdracht heeft 583 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (44 kB)

  Mandaatbesluit Stichting VAM, Opleidingsinstituut voor het Motorvoertuig-, Tweewieler- en Aanverwant Bedrijf (hierna: ‘Stichting VAM’)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-08-2019 Staatscourant 2019, 44486 overig
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van publicatie in de Staatscourant van 10 juli 2019, nr. 39293, inzake Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 juli 2019, nr. WJZ/19157622, houdende benoeming en vergoeding van de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het instellingsbesluit)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 39293 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 juli 2019, nr. WJZ/19157622, houdende benoeming en vergoeding van de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het instellingsbesluit).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 39293 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Interne regelingen Download icon PDF (18 kB)

  Mandaatregeling TNO 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 33849 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 22 mei 2019, kenmerk 2588607/19/DP&O, houdende wijzigingen van het Bezoldigings- en schadeloosstellingsregeling College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten in verband met actualisering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 30138 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 mei 2019, nr. WJZ/19103391, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 27383 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-05-2019 Staatscourant 2019, 26179 Kamer van Koophandel
 8. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Volmacht en machtiging van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 26 april 2019, nr. WJZ/ 19092461, aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met inkoop(gerelateerde) taken ten behoeve van de Nederlandse Emissieautoriteit (Volmacht en machtiging Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met inkoop (gerelateerde) taken ten behoeve van de Nederlandse Emissieautoriteit)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2019 Staatscourant 2019, 24946 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Kamer van Koophandel houdende de portefeuilleverdeling van de leden van de Kamer van Koophandel (Besluit portefeuilleverdeling leden van de Kamer van Koophandel 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Staatscourant 2019, 22806 Kamer van Koophandel
 10. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Wijzigingsbesluit Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2019 Staatscourant 2019, 8808 Nederlandse Zorgautoriteit