Uw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (23 kB)

  Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2015 Staatscourant 2015, 45584 Stichting Autoriteit Financiële Markten
 2. Interne regelingen Download icon PDF (21 kB)

  Besluit van de directeur Staatsbosbeheer van 15 december 2015 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen bij Staatsbosbeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2015 Staatscourant 2015, 47654 overig
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Ondermandaatregeling Rechtspositionele bevoegdheden Luchtverkeersleiding Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2015 Staatscourant 2015, 47994 Luchtverkeersleiding Nederland
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking Wet vergoedingen adviescolleges en commissies

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2015 Staatscourant 2015, 48306 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Interne regelingen Download icon PDF (41 kB)

  Reglement raad van toezicht Staatsbosbeheer als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 48322 overig
 6. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging bij belet van het bestuur van de Dienst

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 48354 Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 48462 RDW (Dienst Wegverkeer)
 8. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Ondermandaatbesluit Wet Raadgevend Referendum

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 48545 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2015, 2015-0000305670, de inrichting van de directie Samenleving en Integratie alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Samenleving en Integratie (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Samenleving en Integratie 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 47971 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Interne regelingen Download icon PDF (29 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2015, 2015-0000304798, houdende toedeling van taken en doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan onder de directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 47956 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid