Uw zoekopdracht heeft 144 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 15 december 2009, nr. HD-09.196, inzake de behandeling bezwaarschriften aanmelding en selectie (Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20614 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 16 december 2009, nr. HD-09.194, houdende de ondermandaatregeling DUO 2010 (Ondermandaatregeling DUO 2010)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20616 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de voorzitter van het College gerechtelijk deskundigen, van 7 december 2009, nr. 2009/12/07 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de secretaris van het College gerechtelijk deskundigen ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van het bureau van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen betreffen (Ondermandaatregeling beheer bureau NRGD)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20261 Ministerie van Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie tot instelling van een Beleidsteam voor de advisering en ondersteuning van de Minister van Justitie bij de inzet van de DSI (Instellingsregeling Beleidsteam DSI 2009)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20302 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
 5. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20535 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 6. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de minister van Financiën houdende de instelling van een commissie van onderzoek (Instellingsbesluit commissie van onderzoek DSB Bank)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20474 Ministerie van Financiën
 7. Interne regelingen Download icon PDF (70 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2009, nr. BV/DCA/2009/29347, houdende regels voor de documentaire informatievoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kaderregeling documentaire informatievoorziening SZW 2009)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20480 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Verordening tot toevoeging van artikel 11a aan de Verordening op de Administratie en de Financiële Integriteit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20217 Nederlandse Orde van Advocaten
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 11 december 2009, nr. 09.003507, houdende wijziging van het Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20204 Ministerie van Financiën
 10. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Verordening tot wijziging van de Stageverordening 1988 en de Stageverordening 2005

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20216 Nederlandse Orde van Advocaten