Uw zoekopdracht heeft 28 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van het College van procureurs-generaal houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Mandaatbesluit Algemene Verordening Gegevensbescherming Openbaar Ministerie 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2018 Staatscourant 2018, 35077 Openbaar Ministerie (OM)
 2. Interne regelingen Download icon PDF (18 kB)

  Besluit van het College van procureurs-generaal houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging ten aanzien van aangelegenheden van het Openbaar Ministerie die niet het beheer van het Openbaar Ministerie betreffen (Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2017 Staatscourant 2017, 48786 Openbaar Ministerie (OM)
 3. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van het College van procureurs-generaal van 5 juli 2016, nr. PaG /17521, houdende verlening van ondermandaat en het doorgegeven van volmacht en machtiging ten aanzien van beheeraangelegenheden aan de hoofden van de arrondissementsparketten, het landelijk parket, het functioneel parket, het parket centrale verwerking openbaar ministerie en het ressortsparket, en aan de directeuren van het parket-generaal en de dienstverleningsorganisatie openbaar ministerie (Mandaatregeling College van procureurs-generaal, beheer OM 2016).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2016 Staatscourant 2016, 39970 Openbaar Ministerie (OM)
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van het College van procureurs-generaal van 17 december 2014 houdende wijziging van de Ondermandaatregeling niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal van 27 februari 2013 in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37400 Openbaar Ministerie (OM)
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van het College van procureurs-generaal van 17 december 2014 houdende wijziging van de mandaatregeling Wet bescherming persoonsgegevens Openbaar Ministerie van het College van procureurs-generaal van 3 januari 2013 in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37399 Openbaar Ministerie (OM)
 6. Interne regelingen Download icon PDF (15 kB)

  Protocol gegevensverwerking iCOV Productie 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2013 Staatscourant 2013, 24608 Openbaar Ministerie (OM)
 7. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Regeling tot mandaat, volmacht en machtiging Hoofd iCOV Beheerszaken 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2013 Staatscourant 2013, 24635 Openbaar Ministerie (OM)
 8. Interne regelingen Download icon PDF (14 kB)

  Protocol gegevensverwerking iCOV Research and Development 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2013 Staatscourant 2013, 24610 Openbaar Ministerie (OM)
 9. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling tot mandaat, volmacht en machtiging Hoofd iCOV Wet bescherming persoonsgegevens 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2013 Staatscourant 2013, 24636 Openbaar Ministerie (OM)
 10. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van het College van procureurs-generaal van 27 februari 2013 houdende verlening van ondermandaat ten aanzien van aangelegenheden van het openbaar ministerie die niet het beheer van het openbaar ministerie betreffen (Ondermandaatregeling niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-03-2013 Staatscourant 2013, 5856 Openbaar Ministerie (OM)