Uw zoekopdracht heeft 164 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 20 augustus 2019 (DJZ 2019-124350), houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Financiën (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2019 Staatscourant 2019, 47190 Ministerie van Financiën
 2. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Rectificatie: Besluit van 13 december 2018 (2018-206274) houdende mandaat, volmacht en machtiging directeur Invest-NL in opbouw

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 28545 Ministerie van Financiën
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juli 2019, (kenmerk 2019-116721), houdende instelling van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen bij de Belastingdienst (Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoering Toeslagen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2019 Staatscourant 2019, 40595 Ministerie van Financiën
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Wijzigingsbesluit Instellingsbesluit Tijdelijke commissie integriteit Belastingdienst

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38252 Ministerie van Financiën
 5. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van 13 december 2018 (2018-206274) houdende mandaat, volmacht en machtiging directeur Invest-NL in opbouw

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28545 Ministerie van Financiën
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 11 maart 2019, Directie Financiële Markten, nr. 2019-0000032641, tot wijziging van de Regeling financiële markten BES 2012 in verband met de jaarlijkse indexering van de normbedragen voor de kredietwaardigheidstoets

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-03-2019 Staatscourant 2019, 14634 Ministerie van Financiën
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit d.d. 15 februari 2019 (2019-25152 M) betreffende de vervangingsregeling van de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2019 Staatscourant 2019, 9989 Ministerie van Financiën
 8. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 21 januari 2019, 2018-0000226276, directie Financiële Markten, tot benoeming en vergoeding van de voorzitter en de leden van de Commissie toekomst accountancysector (Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie toekomst accountancysector)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2019 Staatscourant 2019, 4162 Ministerie van Financiën
 9. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2018, 2018-0000224375, directie Financiële Markten, houdende de instelling van een commissie in verband met de advisering over een duurzame verbetering van wettelijke controles door accountants (Instellingsregeling Commissie toekomst accountancysector)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2019 Staatscourant 2019, 105 Ministerie van Financiën
 10. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën, van 5 december 2018, nr. 2018-205996, tot instelling van de Werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Koninkrijksrelaties (Instellingsbesluit werkgroep IBO Koninkrijksrelaties).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2018 Staatscourant 2018, 70316 Ministerie van Financiën