Uw zoekopdracht heeft 41837 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Gouderak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34819 Krimpenerwaard
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Gouderak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34826 Krimpenerwaard
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 mei 2019, nr. DUO/OND-2019/6831 M, houdende vaststelling van de elementcodetabel, opleidingencodetabel, vakcodetabel en examenonderdelencodetabel voor school- en studiejaar 2019-2020 (Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 35044 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (105 kB)

  Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2019, versie 1.1 (ingaande per 1 juli 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 35120 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 20 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/132167, houdende wijziging van de Waterregeling in verband met wijziging van de kaartbijlagen (2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34296 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 juni 2019, nr. MINBUZA-20193985.27, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds OKP derde kwartaal 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34839 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 1 juni 2019, IENW/BSK-2019/138719 tot opheffing van de Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 35320 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 25 juni 2019, nr. WJZ/ 19145312, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de verlenging van de subsidiemodules Innovatiekredieten, Seed capital technostarters en Vroegefasefinanciering en enkele wijzigingen ten aanzien van de openstelling van een aantal subsidiemodules

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 35199 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 21 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/129612, tot aanwijzing van speciaal beschermd Antarctisch gebied ten behoeve van niet-wetenschappelijke activiteiten met als doel het bezoeken van een historische plaats of een historisch monument

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 35682 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 juni 2019, nr. WJZ / 19141038, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de subsidiëring van innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 35465 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit