Uw zoekopdracht heeft 1208 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de collectiviteitskorting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 32970 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (166 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 32753 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (24 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met de wijziging van de reikwijdte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 33409 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (42 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur inhoudende wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met een experiment met het onder bepaalde voorwaarden toestaan dat zware elektrische bedrijfsauto’s bestemd voor goederenvervoer met rijbewijs B worden bestuurd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 28554 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 31743 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (49 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen en het Besluit spoorverkeer in verband met de implementatie van richtlijn (Eu) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016 L 138/44) en richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake de veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 31759 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (152 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet vereenvoudiging Wajong

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2019 Staatscourant 2019, 31303 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (96 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen door de geregistreerd-mondhygiënist (Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 31615 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 30262 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB met betrekking tot de kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 30288 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap