Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2017 Staatscourant 2017, 53761 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 31 mei 2017, nr. 2077591, tot wijziging van de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2017 Staatscourant 2017, 31562 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 januari 2017, nr. 2028714, tot wijziging van de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2017 Staatscourant 2017, 3595 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 2016, nr. 2001972, houdende instelling van de Commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en jeugdhulp (Instellingsbesluit Commissie onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en jeugdhulp)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2016 Staatscourant 2016, 62566 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 2015, nr. 654752, houdende wijziging van het instellingsbesluit van de Evaluatiecommissie Tuitjenhorn

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2015 Staatscourant 2015, 16983 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 2015, nr. 609848, houdende wijziging van het instellingsbesluit van de Evaluatiecommissie Tuitjenhorn

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2015 Staatscourant 2015, 3511 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 31 maart 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, in verband met verduidelijking aangifteplicht bij zorgfraude

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2014 Staatscourant 2014, 18758 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2013, nr. 455650, tot wijziging van de Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2013 Staatscourant 2013, 36186 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 5 september 2013, nr. 5751373/13, houdende erkenning van de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg als geschillencommissie zoals bedoeld in de Erkenningsregeling geschillencommissie consumentenklachten 1997

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2013 Staatscourant 2013, 25565 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (46 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende advies Raad van State betreffende Besluit van ..., houdende nadere regels over de werkwijze van de kamer, bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wet College voor de rechten van de mens (Besluit werkwijze onderzoek gelijke behandeling) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2012 Staatscourant 2012, 18434 Ministerie van Veiligheid en Justitie