Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit vervanging personeelsdossiers Dienst Terugkeer & Vertrek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2017 Staatscourant 2017, 9690 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2016, nummer 791808 houdende wijziging van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties advocatuur in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (‘de IMI-verordening’) (PbEU 2013, L354)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-08-2016 Staatscourant 2016, 44529 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 februari 2016, nummer 736437, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdtweeënveertigste wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2016 Staatscourant 2016, 9931 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 september 2015, nr. DGP/ARBVW 2015-677867, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie in verband met de jaarlijkse indexering van bedragen aan de prijsontwikkeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2015 Staatscourant 2015, 30758 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 september 2015, nr. DGP/ARBVW 2015-677867, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie in verband met de jaarlijkse indexering van bedragen aan de prijsontwikkeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2015 Staatscourant 2015, 30758 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Interne regelingen Download icon PDF (18 kB)

  Regeling vergoeding beroepsziekten politie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2015 Staatscourant 2015, 22401 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (103 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende rechtspositionele voorzieningen ten behoeve van binnen de rechterlijke organisatie werkzame rechterlijke en niet-rechterlijke ambtenaren in verband met de herziening van de gerechtelijke kaart en daarmee verband houdende reorganisaties (Besluit sociale maatregelen herziening gerechtelijke kaart)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33734 Ministerie van Veiligheid en Justitie