Uw zoekopdracht heeft 82 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 oktober 2017, nr. 2141534 houdende intrekking van Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 mei 2012, nr. 249727 tot aanwijzing van de rechtspersoon belast met de inning en de verdeling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet en in artikel 10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2017 Staatscourant 2017, 62721 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 augustus 2017, nr. 2081633, houdende intrekking van de Regeling persoonsdossiers strafrechtspleging

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2017 Staatscourant 2017, 49798 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Intrekking Instellingsbesluit Coördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtsketen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2017 Staatscourant 2017, 48944 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (137 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2017 Staatscourant 2017, 39962 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2017, nr. 2086428, houdende bepalingen met betrekking tot onderzoek ter vaststelling van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2017 Staatscourant 2017, 35121 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 juni 2017, met kenmerk 2082516, tot wijziging van het Besluit Adviescollege levenslanggestraften

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2017 Staatscourant 2017, 32577 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 maart 2017, nr. 2045955 houdende regels voor de verstrekking van zaaksinformatie aan slachtoffers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2017 Staatscourant 2017, 18999 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, nr. 2050307, tot aanwijzing van een reclasseringsinstelling voor de toepassing van de technische voorziening, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-03-2017 Staatscourant 2017, 13019 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Intrekking circulaire Strafrechtelijke Immuniteiten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2016 Staatscourant 2016, 68745 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (34 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 december 2016, houdende bepalingen met betrekking tot onderzoek ter vaststelling van het gebruik van alcohol en drugs bij geweldplegers (Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2016 Staatscourant 2016, 66613 Ministerie van Veiligheid en Justitie