Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (137 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2017 Staatscourant 2017, 39962 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit ingevolge artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie, kenmerk 2030756 van 8 februari 2017 houdende toestemming aan het hoofd van de FIU-Nederland namens de verantwoordelijke tot het verstrekken van politiegegevens aan geselecteerde instellingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-02-2017 Staatscourant 2017, 8612 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, nr. 2050307, tot vaststelling van de lijst met organisaties de een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2017 Staatscourant 2017, 13023 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2016, nummer 767058, houdende het verlenen van machtiging aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2016 Staatscourant 2016, 32526 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (241 kB)

  Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het voorstel van wet houdende tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2016 Staatscourant 2016, 134 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (135 kB)

  Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2015 Staatscourant 2015, 48675 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur inzake de limitering van de aansprakelijkheid voor terrorismeschade in de luchtvaart (Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2014 Staatscourant 2014, 17291 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Convenanten Download icon PDF (15 kB)

  Convenant tussen NCSC en SURFnet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-05-2014 Staatscourant 2014, 14847 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling van de Financial Intelligence Unit – Nederland (Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2013 Staatscourant 2013, 13691 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (62 kB)

  Advies Raad van State inzake wetsvoorstel strafbaarstelling financieren van terrrorisme

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2012 Staatscourant 2012, 24572 Ministerie van Veiligheid en Justitie