Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 11 oktober 2017, nr. 2136917 houdende toestemming aan het College van procureurs-generaal tot het verstrekken van camerabeelden Schiphol aan nabestaanden van de vliegtuigramp MH17

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2017 Staatscourant 2017, 59209 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (41 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit toetsing planvorming rampenbestrijding BES

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2016 Staatscourant 2016, 39311 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels inzake de informatieverschaffing bij en ten behoeve van rampenbestrijding en crisisbeheersing, inzake de bedrijfsbrandweerplicht van inrichtingen, alsmede inzake rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en luchtvaartterreinen in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2016 Staatscourant 2016, 16303 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 januari 2016, nr.712650, houdende wijziging van het instellingsbesluit USAR.nl

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2016 Staatscourant 2016, 11987 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Convenanten Download icon PDF (21 kB)

  Memorandum van overeenstemming over de uitvoering van Fire Bucket Operations

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-03-2015 Staatscourant 2015, 7003 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Convenanten Download icon PDF (11 kB)

  Gemeenschappelijke verklaring van de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie en de Nedersaksische minister van Binnenlandse Zaken en Sport, inzake grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en grootschalige incidenten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2014 Staatscourant 2014, 24195 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Interne regelingen Download icon PDF (14 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 juli 2013, nr. 396425, houdende de instelling van het team Urban Search and Rescue Nederland (Instellingsbesluit USAR.NL)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2013 Staatscourant 2013, 22648 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Briefwisseling Overeenkomst wederzijdse bijstandsverlening bij rampen en zware ongevallen (Trb. 1988, 95), Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-09-2012 Staatscourant 2012, 18152 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van 24 mei 2012 tot instelling en benoeming van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2012 Staatscourant 2012, 10848 Ministerie van Veiligheid en Justitie