Uw zoekopdracht heeft 182 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit houdende wijziging van diverse besluiten aan de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Stb. 2016, 203)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-10-2017 Staatscourant 2017, 59547 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017 houdende de wijziging van de Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2017 Staatscourant 2017, 56051 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 september 2017, nr. DGP/ARBVW 2017-2124123 tot wijziging van het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-09-2017 Staatscourant 2017, 52139 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 28 augustus 2017, nr. DGPol/ARBVW 2017-2120567, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie in verband met de jaarlijkse indexering van bedragen aan de prijsontwikkeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2017 Staatscourant 2017, 49771 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (352 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de rechtsbijstand tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte en diens aanhouding en voorgeleiding aan de officier van justitie, de inverzekeringstelling en het recht op rechtsbijstand in het strafproces (Wet raadsman en politieverhoor)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2017 Staatscourant 2017, 39318 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (142 kB)

  Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2017 Staatscourant 2017, 36058 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 april 2017, nr. DGP/ARBVW 2017-2064363 tot wijziging van het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2017 Staatscourant 2017, 22759 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (119 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 11 april 2017, nr. DGP/ARBVW 2017-2065752, houdende wijziging van de Regeling vaststelling LFNP in verband met het toevoegen van een vakgebied, twee functies en twee werkterreinen en het toevoegen van een hoofdbestanddeel aan een functie in de bijlagen bij die regeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-04-2017 Staatscourant 2017, 22386 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, houdende wijziging van enkele regelingen in verband met het Besluit van 9 december 2016 houdende wijziging van het Besluit beheer politie in verband met de wijziging van de inrichting van de politie (Stb. 2016, 504)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-03-2017 Staatscourant 2017, 13163 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit ingevolge artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie, kenmerk 2030756 van 8 februari 2017 houdende toestemming aan het hoofd van de FIU-Nederland namens de verantwoordelijke tot het verstrekken van politiegegevens aan geselecteerde instellingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-02-2017 Staatscourant 2017, 8612 Ministerie van Veiligheid en Justitie