Uw zoekopdracht heeft 35 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 augustus 2017, nr. 2115169, tot wijziging van de Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2017 Staatscourant 2017, 48104 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Besluit ingevolge artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie, kenmerk 2097800 van 10 juli 2017 houdende toestemming aan de korpschef van de politie tot het verstrekken van politiegegevens aan het College van burgemeester en wethouders ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming van radicalisering en extremisme

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2017 Staatscourant 2017, 41324 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Besluit ingevolge artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie, kenmerk 2067091 van 19 mei 2017 houdende toestemming aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als verantwoordelijke voor de Inspectie SZW DO en de Minister van Financiën als verantwoordelijke voor de FIOD, tot het verstrekken van politiegegevens aan de Colleges van burgemeester en wethouders, de Zorgverzekeraars, het CIZ, de NZa en de IGZ ten behoeve van het kunnen nemen van schadebeperkende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van fraude in de zorgsector (Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-05-2017 Staatscourant 2017, 29470 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (59 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruik dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2017 Staatscourant 2017, 11861 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (106 kB)

  Advies Raad van State inzake algemene maatregel van bestuur houdende regels over de uitvoering van de onderzoeken die ter vaststelling van het gebruik van geweldbevorderende middelen bij geweldplegers kunnen worden ingezet, alsmede de aanwijzing van de geweldsmisdrijven waarvoor die onderzoeken kunnen worden ingezet en de aanwijzing van andere middelen dan alcohol die gewelddadig gedrag kunnen bevorderen en de grenswaarden voor die middelen en alcohol (Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2016 Staatscourant 2016, 67890 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Verlenging tot het verstrekken van politiegegevens aan de colleges van burgemeester en wethouders

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2016 Staatscourant 2016, 69657 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 augustus 2015, nr. 671513, houdende wijziging van de tenaamstelling van de erkenning van Stichting Leger des Heils als reclasseringsinstelling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2015 Staatscourant 2015, 27031 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 augustus 2015, nr. 671514, houdende wijziging van de tenaamstelling van de erkenning van de Stichting Bouman Geestelijke Gezondheidszorg als reclasseringsinstelling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2015 Staatscourant 2015, 27032 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (103 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2015 Staatscourant 2015, 20935 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (16 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit van 31 maart 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, in verband met verduidelijking aangifteplicht bij zorgfraude, met nota van toelichting

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35128 Ministerie van Veiligheid en Justitie