Uw zoekopdracht heeft 64 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 2 november 2017, kenmerk DP&O/17/2145421, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer M.G.J. Harbers, in het bijzonder zal zijn belast

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2017 Staatscourant 2017, 63955 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2017, nummer 2130549, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieënvijftigste wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2017 Staatscourant 2017, 55421 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2017, nummer 2130549, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieënvijftigste wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2017 Staatscourant 2017, 55421 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (58 kB)

  Bevoegdhedenregeling COA

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2017 Staatscourant 2017, 43230 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 april 2017, nummer 2070510, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdtweeënvijftigste wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2017 Staatscourant 2017, 24305 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 maart 2017, nummer 2059694, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdeenenvijftigste wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2017 Staatscourant 2017, 18804 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 december 2016, nummer 2026908, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdnegenenveertigste wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2016 Staatscourant 2016, 71296 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 november 2016, nummer 2014207, tot wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES (zesde wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2016 Staatscourant 2016, 66233 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (101 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en enige andere besluiten in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (PbEU 2014, L 157), Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94) en Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PbEU 2003, L 251)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2016 Staatscourant 2016, 61090 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Aanzegging ex artikel 3a, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2016 Staatscourant 2016, 9549 Ministerie van Veiligheid en Justitie