Uw zoekopdracht heeft 1580 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 17 november 2017, nr. 2140261, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, uitkering, leefgeld of aanvullende voorzieningen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2017 Staatscourant 2017, 68395 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit buitengerechtelijke kosten in verband met de nadere normering van de regels inzake buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging van dwangbevelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2017 Staatscourant 2017, 62773 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (12 kB)

  Advies Raad van State inzake Besluit houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter voor gerechtsdeurwaarders en notarissen (Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2017 Staatscourant 2017, 62784 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 oktober 2017, nr. 2141534 houdende intrekking van Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 mei 2012, nr. 249727 tot aanwijzing van de rechtspersoon belast met de inning en de verdeling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet en in artikel 10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2017 Staatscourant 2017, 62721 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 2 november 2017, kenmerk DP&O/17/2145421, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer M.G.J. Harbers, in het bijzonder zal zijn belast

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2017 Staatscourant 2017, 63955 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 27 oktober 2017 tot het treffen van een voorziening inzake mandaat, volmacht en machtiging in verband met de naamswijziging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de benoeming van bewindspersonen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Regeling voortzetting mandaat, volmacht en machtiging Ministerie van Justitie en Veiligheid)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2017 Staatscourant 2017, 62751 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Overig Download icon PDF (10 kB)

  Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 24 oktober 2017, nr. 2141865, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2017 Staatscourant 2017, 62707 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 23 oktober 2017, nr. 2017001785, houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2017 Staatscourant 2017, 62017 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit vervanging archiefbescheiden Justid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2017 Staatscourant 2017, 63566 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 oktober 2017, nummer 2132996, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2017 Staatscourant 2017, 65549 Ministerie van Veiligheid en Justitie