Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de aanwijzing van de kansspelautoriteit als Wwft-toezichthouder voor de kansspelsector

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2015 Staatscourant 2015, 45368 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-10-2015 Staatscourant 2015, 35548 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (15 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot intrekking van het Besluit van 23 augustus 2011 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars (Stb. 2011, 396)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-01-2015 Staatscourant 2015, 208 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (760 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2014 Staatscourant 2014, 21856 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juni 2014, nr. 522625, houdende regels met betrekking tot de vergoedingen van de bestuursleden van het Bureau Financieel Toezicht (Regeling vergoeding bestuur Bureau Financieel Toezicht)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-06-2014 Staatscourant 2014, 16308 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling van de Financial Intelligence Unit – Nederland (Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2013 Staatscourant 2013, 13691 Ministerie van Veiligheid en Justitie