Uw zoekopdracht heeft 3 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Erkenningsbeschikking geschillencommissie Schadeherstelbedrijven, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2017 Staatscourant 2017, 20853 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 januari 2017 houdende vaststelling van beleidsregels inzake de verlening van vergunningen op grond van artikel 77, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens ten behoeve van de doorgifte van persoonsgegevens uit de Europese Unie naar derde landen krachtens bindende bedrijfsvoorschriften voor bewerkers (Beleidsregels vergunningverlening Processor BCR's)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2017 Staatscourant 2017, 3688 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2016, nummer 791808 houdende wijziging van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties advocatuur in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (‘de IMI-verordening’) (PbEU 2013, L354)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-08-2016 Staatscourant 2016, 44529 Ministerie van Veiligheid en Justitie